SSC Result 2018


Khushi Vora

Khushi Vora

99.60%
3rd Topper in Mumbai

Hetvi Dalal

Hetvi Dalal

96.40%

Anushka Rawal

Anushka Rawal

96.20%

Overall SSC 2017-2018 Result:

Categorywise Report 2017 – 18
Total No. of Students Category 90% & Above Distinction First Class Second Class
155 % of students 29.03% 50.32% 19.35% 1.29%

Subject Toppers (2017 - 18)

S.NO. DIV. SURNAME STU-NAME FATHER NAME MARKS PER %
SUBJECT – ENGLISH
1 C DALAL HETVI ANAND 94 96.40
SUBJECT – MARATHI
1 B VORA KHUSHI AJAY 93 99.60
FULL HINDI
1 A LAD ANUSHKA SUNIL 91 89.40
2 A ACHARYA RIDDHI SUNIL 91 91.20
FULL SANSKRIT
1 B VORA KHUSHI AJAY 99 99.60
HINDI+FRENCH
1 C SHAH DEESHA DEVANSHU 97 95.80
HINDI+SANSKRIT
1 A RANE SHARVIL RAKESH 93 92.40
SUBJECT – MATH
1 A GOR SMIT PEYUSH 98 87.80
2 B SHAH LAKSHESH MAYANK 98 85.20
3 B MOONDRA ISHAN VIKAS 98 92.40
4 B JADHAV KAUSHAL SUNIL 98 95.20
5 B SHARMA YASHVI RAJIV 98 95.80
6 B DALAL KRISH NEELANG 98 95.80
7 B VORA KHUSHI AJAY 98 99.60
8 C PATEL HETVI KETAN 98 96.00
9 C DESAI HELLY HETAL 98 94.80
10 C BHATIA TAMANNA VIVEK 98 95.00
11 C SHAH DEESHA DEVANSHU 98 95.80
12 D DOSHI HILLARY CHIRAG 98 95.60
SUBJECT – SCIENCE
1 B DALAL KRISH NEELANG 98 95.80
2 C PATEL HETVI KETAN 98 96.00
3 C SHAH DEESHA DEVANSHU 98 95.80
4
SUBJECT – SOC.SCIENCE
1 A RANE SHARVIL RAKESH 98 92.40
2 A PUNTAMBEKAR KIRTI SACHIN 98 94.20
3 B SHARMA YASHVI RAJIV 98 95.80
4 C BHATIA TAMANNA VIVEK 98 95.00
5 D SALGAONKAR SHARVARI PRASHANT 98 95.20

Roll of Honor


Years Name of the Student Highest % Pass %
2017 - 2018 Khushi Vora (with art) 99.60% 100%
2016-2017 Bhavya Mehta (with art)
Rohan Arondekar (with art)
98.00% (475+15)
97.00% (480+5)
100%
2015-2016 Nupur Awate (with sports)
Shreyas Khare
98.20%
96.40
100%
2014-2015 Namita Johari 96.20% 100%
2013-2014 Shreya Gokhale 97.00% 100%
2012-2013 Nidhi Kotian (special category)
Urja Maloo
96.36%
96.18%
100%
2011-2012 Sameeha Bhende 96.00% 99.49%
2010-2011 Shreyas Dhavale
Saumil Padhya (with sports)
95.45%
96.00%
99%
2009-2010 Gauri S. Joshi (with sports)
Pushkar G. Ghanekar
96.55%
95.82%
100%
2008-2009 Harshita Bihani
Dhwani Shah
92.30% 100%
2007-2008 Sachin M. Kandari 93.69% 100%
2006-2007 Pooja K. Shah 91.69% 97.75%
2005-2006 Vatsal A. Mody 92.13% 97.61%
2004-2005 Maulik J. Prabhudesai
Neha S. Rathi
88.80% 97.82%
2003-2004 Karan K. Bobda 91.06% 100%
2002-2003 Sushant S. Nayak 90.40% 100%
2001-2002 Pratik P. Kotkar 90.66% 100%